reklam
reklam
DOLAR 31,3677 % 0.42
EURO 34,0595 % 0.51
STERLIN 39,7661 % 0.47
FRANG 35,5200 % 0.53
ALTIN 2.100,98 % 2,34
BITCOIN 1.951.430 0.813

  MİLLETVEKİLİ ÖZYÜREK “TAM TEŞVİK İSTİYORUZ”

Yayınlanma Tarihi :
   MİLLETVEKİLİ ÖZYÜREK “TAM TEŞVİK İSTİYORUZ”

 

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Sivas Mil­let­ve­ki­li Ahmet Öz­yü­rek, MHP’nin belediye başkanı aday tanıtım toplantısında basın mensupları ve partililerle bir araya geldi.

Toplantıda görüşlerini dile getiren Milletvekili Özyürek,” Sivas’ın tamamı 6. Bölgeye  alınmalı.  Sivas’ta bi­rin­ci he­de­fi­miz tarım ve hay­van­cı­lık. Bunun için her ko­şul­da çift­çi­le­ri­mi­ze des­tek ol­ma­lı­yız “dedi.

 TAM TEŞVİK İSTİYORUZ”
Belediye Başkan adayı Reha Kars’a destek isteyen  Milletvekili Özyürek
Sivas’ta ikin­ci he­def­le­ri­nin Sivas’ın ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­mek ol­du­ğu­nu sbelirtti.

Milletvekili Özyürek  “Sivas’tan göç çok, de­vam­lı göç var. Her yıl on, on beş bin, yirmi bin göç edi­yo­ruz. Ya niye? Sa­de­ce tarım ve hay­van­cı­lık ol­du­ğu için göç etmek zo­run­da­sı­nız. Neden? İstih­dam alan­la­rı­nız yok. O zaman ne yap­ma­lı­yız? Sivas’ın bü­yük­şe­hir ola­bil­me­si için güçlü eko­no­mi­si­ne sahip ola­bil­me­si için, genç­le­ri­mi­zin başka şe­hir­le­re yurt dı­şın­da git­me­me­le­ri için ne ya­pıl­ma­sı la­zım­dı Sivas’ın da bü­yü­ye­bil­me­si ve ge­li­şe­bil­me­si için sa­na­yi­leş­me­miz lazım.  Yurt için­de­ki ve yurt dı­şın­da­ki bir ya­tı­rım­cı neden Sivas’a gel­sin ya­tı­rım yap­sın? Sivas’ın ca­zi­be şehri ol­ma­sı la­zım­dı. Yani Sivas al­tın­cı böl­ge­den teş­vik­ten tam ola­rak fay­da­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. O zaman dedik ki biz de Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, Sayın Ba­ka­nım, Sivas Cum­hur İtti­fa­kı yüzde sek­sen­le­re ge­li­yor. Sivas hak et­ti­ği yerde değil. Onun için Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, Sayın Ba­ka­nım al­tın­cı bölge Sivas hak edi­yor dedik ve al­tın­cı böl­ge­yi aldık Allah’a ham­dol­sun şü­kür­ler olsun. Fakat biz al­tın­cı böl­ge­yi kı­sıt­lı ola­rak değil sa­de­ce De­mi­rağ Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Si­te­si’ne bağ­la­mak uygun de­ğil­dir dedik. Eğer teş­kil edi­yor­sa­nız diğer il­le­re nasıl ta­ma­mı­na ver­diy­se­niz teş­vi­ki işte Sivas’a da al­tın­cı teş­vi­ği Sivas’ın il­çe­le­ri­ni de kap­sa­ya­cak şe­kil­de tam ola­rak teş­vik is­ti­yo­ruz” dedi. Milletvekili Özyürek,çiftcilerin yanlarında yer aldıklarını ve aylmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Aday tanıtımının ardından Gemerek İlçesinde İYİ Parti’den  MHP’ye geçen yöneticilere de parti rozetleri takıldı

YORUM YAP